Produktutvikling

Skal dere lage ett nytt produkt? Da kan det vært smart å tenke på overflatebehandlingen allerede på tegnebordet
Valg av oppheng

Valg av oppheng

Opphengs metode kan ha en stor betydning for slutt produktet. Både fordi delene vil få synlige merker der de festes og hvilken prosess delene kan behandles med avhenger av valg man tar ved oppheng.

Hvor kan man ha oppheng?

Hvor kan man ha oppheng?

Det vil som regel være steder man ikke ønsker synlige merker på sluttprodukt. Dette kan løses på mange måter, men noen ganger er det ikke mulig grunnet konstruksjonen av delene. Spør oss gjerne allerede ved tegnebordet om forslag og muligheter for oppheng. Dette kan bidra til f.eks lavere kostnader og raskere behandlingstid over tid. 

Toleranse krav

Toleranse krav

Vi behandler mange deler med fine toleranser. Det får vi til ved å ha en samtale før maskinering av delene. Det vil alltid være enklere å maskinere delene slik at den kjemiske prosessen vil gi korrekt resultat. Man burde aldri avvike fra standard under eloksering, da resultat vil bli forskjellig fra gang til gang. Vet vi derimot på forhånd hvor delene ligger i toleranse-bildet før de ankommer oss, kan vi estimere hvor de vil havne etter eloksering. Sjikt laget bygger 2/3 inn og 1/3 ut av materialet.  Målbar fysisk endring vil være ca 0 ved å benytte seg av våre standard, forhåndsprogrammerte elokserings prosesser

Matthet / gloss krav

Matthet / gloss krav

Mange ønsker en matt finnish, eller blank finnish på sluttproduktet.

Våre prosesser er bygget for å håndtere fine toleranser, derfor er ikke gloss noe vi i utgangspunktet kan gjøre noe med. Det finnes derimot mange muligheter for å påvirke gloss. Dette kan være

  • Glass blåsing
  • Sand blåsing
  • Al-oksid blåsing
  • Mekanisk sliping
  • Tromling