Om Eloksal

Eloksal AS ble etablert i 1978, men eloksering kom til Horten første gang i slutten av 1950-årene. Hoved produksjonen var den gang askebegre og kjeler
Eloksal AS

Eloksal AS

Eloksal AS vokste raskt og behovet for større lokaler gjorde at bedriften flyttet fra Falkensten til Moloveien i 1961 og videre til Bekkajordet i 1980 der vi finnes den dag i dag. Større lokaler var ettertraktet da etterspørselen etter eloksert aluminium vokste i takt med markedet.

Eloksal AS avd. Horten, kom til ett punkt i 2009, da flere av våre kunder anbefalte oss å oppgradere våre produksjonslinjer. Resultatet medførte at vi etter sommeren 2010 startet opp etter sommerferien men en flunkende ny, automatisert elokseringslinje. Krom linjen ble også oppgradert med ny og bedre styring, ventilasjon, samt at nøyaktigheten på prosessene ble forbedret betraktelig. Inneklima ble umiddelbart bedre med nye lokk i samråd med ventilasjonen. 

Muligheten for tilrettelegging for hver enkelt kunde ble raskt en fast prosedyre for oss med de nye linjene. 

Vi holder til i store lokaler, på industriområdet på Bekkajordet, ved riksvei 310. ca 7km fra E-18

Ledelse, eierskap og produkjson

Ledelse, eierskap og produkjson

Eloksal har fra startet av vært alene om å tilby eloksering i Horten. 

Bedriften har hatt samme ledelse og eierskap siden 1993.

I begynnelsen av 2000-tallet besto mye av vår produksjon til mat og bil-industrien. I dag har vi alt fra fin-maskinerte deler til ubåt-systemer og avanserte våpen-systemer til det litt mer enkle som båt vinduer og skjermer til f.eks hengere. 

Avd. Hvittingfoss

Avd. Hvittingfoss

Eloksal AS har også en avd på Hvittingfoss med 2 ansatte til daglig. Denne avdelingen ligger inne i Kongsberg Automotive sine lokaler og tilbyr våre tjenester kun for dem. Også her er det bygget en automatisert elokseringslinje som sto klar til bruk i 2008.