MILJØ

Eloksal AS er underlagt restriksjoner av avfallsforskriften §9, som blant annet pålegger oss å ha full kontroll på eget renseanlegg og utslipp til ytre miljø. Vi sender derfor hver måned inn vannprøver for analyse, for å kunne dokumentere at vi tilfredsstiller alle krav stilt til oss. Ett godt samarbeid med kommunalt renseanlegg, kommune og statsforvalteren er derfor viktige faktorer for oss. Vi renser alt vårt avfall fra prosessbadene i egne renseanlegg tilpasset produksjonen.

PFAS, Reach og RoHs

Eloksert aluminium inneholder ikke PFAS og er også RoHs og Reach godkjent.

Utbedringer som omfatter miljø - både utvendig og innvendig

  • 2010 - Den største forbedringen i bedriften på mange år ble gjort når ny elokseringslinje ble levert og klar til bruk etter sommeren.
  • Høsten 2017 ble en gammel og strøm-krevende pumpe erstattet med luftpumpe på vårt renseanlegg. Denne hadde også bedre effektivitet og renseprosessen vår ble ytterlige bedre.
  • Sommeren 2020, alle lys i produksjonshall og kontorer fik ny belysning iform av LED lys
  • Sommeren 2021 - fossil truck ble erstattet med elektrisk truck
  • Våren 2020 - fossil firmabil ble erstattet med elektrisk