ELOKSERING

I elokseringsprosessen forsterker vi aluminiumens naturlige oksidsjikt slik at det blir tettere og tykkere, vanligvis 5-25 µm. Siden oksidsjiktet er en integrert del av metallet, kan eloksert Aluminium tåle store påkjenninger og brukes de fleste steder uten at metallet korroderer

Eloksering av aluminium gir maksimal økning av metallets naturlige egenskaper

Vi benytter kun standaren,  MIL-A-8625f ved eloksering

  • Miljøvennlig overflatebehandling
  • RoHs-godkjent
  • Reach-godkjent
  • 100% resirkulerbart
  • Dekorativt utseende
  • Høy hardhet og slitebestandighet
  • Høyt smeltepunkt
  • Høy elektrisk motstand

 

Farging av eloksert aluminium

Farging av eloksert aluminium

Elokseringsjiktet kan også farges, ved å behandle delene i fargeoppløsninger som trenger inn i porene. Det finnes to hovedprinsipper for farging

  • Dyppfarge (ofte benyttet på små deler, typisk størrelsesorden 50x50mm)
  • Elektrolytisk innfargning (benyttes på større deler, og gir ett bedre resultat mot UV-stråling over tid)

Avhengig av fargeprosess fester fargestoffet seg enten i poremunningen eller dypere ned i poren.

Tetting av sjiktet

Tetting av sjiktet

Oksidsjiktet må alltid ettertettes. Det vil si å behandle sjiktet slik at porene tettes igjen. Oftest gjøres dette i vannbad ved 95-100 grader. Under ettertettingen skjer det kjemiske reaksjoner som innebærer at sjiktet tar opp vann og porene tettes.